Studiedag 5

Werken met zelfstandige vastgoedmakelaars of bedienden: voor welk statuut kies jij?

De keuze om samen te werken met een zelfstandige vastgoedmakelaar of een bediende aan te werven, is niet zo eenvoudig. Hoog tijd om de voor- en nadelen van beide statuten op een rijtje te zetten tijdens een nieuwe Vastgoedacademie. Verwacht je aan een analyse vanuit arbeids- en sociaalrechtelijk, statutair en deontologisch oogpunt!

We bekijken welk statuut het meest interessant is voor jouw kantoor door een antwoord te geven op onder meer volgende vragen:

  • Hoe gaat de verloning in zijn werk en welke impact heeft een commissieloon ten opzichte van een arbeidsovereenkomst?
  • Hoe wordt de arbeidstijd geregeld?
  • Wat met de kwalificatie van handelsagent/handelsvertegenwoordiger?
  • Wat met mijn aansprakelijkheid indien een zelfstandige medewerker of een bediende een fout maakt?
  • Wat gebeurt er op het einde van een samenwerking? Moet ik een opzeg- of andere vergoeding betalen?
  • Kan mijn ex-bediende of ex-zelfstandige medewerker mij onmiddellijk beconcurreren en kan ik dit beperken? Moet ik een opzeg- of andere vergoeding betalen?
  • Wat met een schijnzelfstandige of (ja zelfs) schijnbediende? Wanneer is hiervan sprake en wat zijn de risico’s? Is een stagiair-vastgoedmakelaar een zelfstandige of mogelijk een schijnzelfstandige?
  • Kan ik vanuit statutair oogpunt een onbeperkt aantal zelfstandigen of bedienden in dienst nemen? Moeten die zelfstandigen een eigen erkenning hebben? Wat is naamlening en wat is het risico? Kan ik mijn echtgenote inschrijven als meewerkende echtgenote zonder dat ze een eigen BIV-erkenning heeft? Voor welke precieze activiteiten heb ik een BIV-erkenning nodig?
  • Kan ik de problematiek van de erkenning niet omzeilen door als aandeelhouder, dan wel zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap tevens een bediendencontract te ondertekenen? Kan een stagiair factureren via een vennootschap?
  • Ben ik deontologisch aansprakelijk voor een fout die een bediende in een dossier maakt terwijl ik het dossier in de praktijk zelfs niet ken?

Deze en nog vele andere zaken worden aan de hand van praktische casussen en uitgewerkte contracten toegelicht.

 

ACCREDITATIE

BIV-erkende vormingsuren: 
3 u
OVB-erkende vormingsuren: 
3 standaardpunten (Dossiern°: 2018-00126)
woensdag 12 september 2018
Regio: 
Leuven
Locatie: 
Berkenhof
Adres: 
Ruisbroekstraat 24
3360  Bierbeek
België
Programma: 
13u
Onthaal met netwerklunch
14u
Verwelkoming en inleiding studiedag door Aidan Coppens, voorzitter CIB Vlaams-Brabant Brussel
14u10
“Samenwerken met zelfstandige makelaars of bedienden? Een arbeids- en sociaalrechtelijke analyse” door Inez Van Loock, advocaat-vennoot, Ardent advocaten
15u
Vragenronde
15u15
Koffiepauze
15u45
Samenwerken met zelfstandige makelaars of bedienden? Een statutaire en tuchtrechtelijke analyse door Rob De Koninck, advocaat-vennoot, Ardent advocaten
16u45
Vragenronde
17u
Einde studiedag

Sprekers

Moderator/Voorzitter: 
Praktisch: 

Wanneer? 
Woensdag 12 september (14u tot 17u)
Netwerklunch vanaf 13u tot 14u

Waar?
Berkenhof - Ruisbroekstraat 24, 3360 Bierbeek

Prijs

CIB-leden: €120 + 21% BTW
Standaardtarief: €150 + 21% BTW