Studiedag 2

Vastgoedrecht in beweging: update 2017

Het vastgoedrecht staat niet stil. Bijna wekelijks zijn er belangrijke decreetwijzigingen of baanbrekende vonnissen die een impact hebben op de activiteiten van de vastgoedprofessional. Ben je op zoek naar een duidelijk en beknopt overzicht van alle nieuwigheden op wetgevend en juridisch vlak? Dan ben je bij Vastgoedacademie aan het goede adres. Een team van juridische experts brengt je volledig up-to-date.

Informatieplichten en ereloon

We staan uitgebreid stil bij de laatste nieuwigheden op het vlak van informatieplichten, de totstandkoming van de verkoopovereenkomst en het ereloon. Wist je bijvoorbeeld dat het EPC binnenkort verplicht wordt voor woningen zonder verwarming? En dat de rechtbanken zich al meermaals hebben uitgesproken over de totstandkoming van een koop-verkoop via email? Wat met het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dat stelt dat het niet-meedelen van informatie over de mede-eigendom (art. 577-11 BW) de verkoop met een relatieve nietigheid behept?

Ook de regelgeving rond de archeologienota en rond de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning komen aan bod. Belangrijke onderwerpen voor de (gelegenheids)promotor, zeker nu bijna alle gemeenten (buiten 6) uitstel hebben gevraagd tot 1 juni voor de kick-off van de omgevingsvergunning.

Wonen en huur

Heel wat aandacht ook voor topics rond wonen en huur. We bekijken het nieuwe Koninklijke Besluit over de online registratie van huurcontracten en gaan in op de nieuwe, veralgemeende rookmeldersverplichting. Hoe zit het overigens met de plaatsing van rookmelders in appartementsgebouwen? Wat zijn de concrete verplichtingen en quid de handhaving? Recent in het Vlaams Parlement is er meer en meer aandacht voor de geregionaliseerde woninghuur- en handelshuurwetgeving. We gaan nader in op enkele concrete knelpunten, o.m. aan de hand van recente rechtspraak. Wat bijvoorbeeld te denken van het recente Cassatiearrest over verhuur aan buitenlandse diplomaten?

Nieuws voor de syndicus

Last but not least, valt er ook voor de syndicus heel wat nieuws te rapen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vernieuwde regelgeving rond warmtemetingen in appartementsgebouwen? De dakisolatienorm is in veel appartementsgebouwen een knelpunt. Op 31 december 2017 wordt het strafpuntenaantal verhoogd. Maar hoe ruim moeten we het begrip ‘dak’ interpreteren?  Wat met dakterrassen? We werpen bovendien een blik op recente rechtspraak, relevant voor de syndicus.

ACCREDITATIE

BIV-erkende vormingsuren: 
3 u
OVB-erkende vormingsuren: 
3 juridische punten
BIBF-erkende vormingsuren: 
3 u
woensdag 08 maart 2017
Regio: 
Vlaams-Brabant
Locatie: 
Berkenhof
Adres: 
Ruisbroekstraat 24
3360  Bierbeek
België