Studiedag 4

Samenwonen en samen huren: wat je als makelaar en (ver)huurder moet weten

Van het huwelijk tot het wettelijk en feitelijk samenwonen, … Vandaag wonen mensen samen onder allerlei vormen.  Vooral het feitelijk samenwonen is populair en niet alleen bij koppels. In de steden bijvoorbeeld huren studenten of een aantal vrienden steeds vaker samen een huis of appartement (en delen ze zo de kosten), net zoals we oma’s zien die hun huurhuis delen met een dochter of kleinzoon. Wie met wie samenwoont, heeft zo zijn gevolgen voor de huur.
Het familierecht, het familiaal vermogensrecht, het erfrecht en het huurrecht: deze rechtstakken spelen elk hun eigen rol.  Daardoor kunnen de beschermingsregelingen en de consequenties voor de huurder en de verhuurder complex lijken. Bovendien zijn bepaalde samenlevingsvormen goed geregeld, terwijl we voor andere moeten terugvallen op gemeenrechtelijke bepalingen.
Tijdens deze Vastgoedacademie bekijken we welke vormen van samenleving er vandaag bestaan en hoe deze wettelijk geregeld zijn. Bij elk van deze vormen gaan we na welke de aandachts- en  knelpunten zijn bij huur en zoeken we naar de beste oplossing:
-     Wie ondertekent de huurovereenkomst?
-     Wat bij beëindiging van het huwelijk of het samenwonen? Wie kan de huur overnemen/in het pand blijven en hoe moet dat worden geregeld?
-     Wat bij overlijden van één van de samenwonenden? Wat met de huurrechten van de overblijvende partner?
-     Quid huurschulden, plaatsbeschrijving en huurwaarborg?
-     Hoe zit het met de opzeg van de huur?
Verder bekijken we ook de stedenbouwkundige regels. Last but not least willen we vooruitblikken. Minister van Wonen Liesbeth Homans werkt aan een Vlaams Huurdecreet dat tegen 1 september 2018 van kracht moet worden.
Onlangs kondigde ze aan dat dit decreet zowel de geïnstitutionaliseerde partnerrelaties als de feitelijke partnerrelaties en andere vormen van samenhuizen zal regelen.
We bekijken wat we intussen weten over deze nieuwe regels die vrij snel op ons zullen afkomen. Een ding is zeker: na deze Vastgoedacademie zal geen enkele samenlevingsvorm voor jou nog geheimen kennen.

ACCREDITATIE

BIV-erkende vormingsuren: 
3 u
OVB-erkende vormingsuren: 
3 u (dossiern° 2017-00066)
BIBF-erkende vormingsuren: 
3 u (erkenningsnummer 76710)
NKN-erkende vormingsuren: 
2,5 u (erkenningsnummer 16/26016)
woensdag 13 september 2017
Regio: 
Mechelen
Locatie: 
Parkhotel Montréal
Adres: 
Duivenstraat 56,
2800  Mechelen
België

Sprekers

Moderator/Voorzitter: